Tax Free i Sverige

Om du är bosatt utanför den Europeiska Unionen (EU), har du möjlighet att få återbetalning av moms på dina köp. I Sverige, som i de flesta europeiska länder, är mervärdesskatten inkluderad i försäljningspriset på prislappen.

Svenska medborgare som bor och arbetar utanför EU (åtminstone ett år), med giltigt tillstånd att bo och jobba, har också möjlighet att få återbetalning av moms i Sverige.

Skattefria inköp genom Global Blue är ett simpelt system som ger dig återbetalning när du lämnar EU. Du får återbetalning upp till 19% på dina köp (www.global-blue.com). Minimumköp är 200 SEK.

Tax free gäller ej för personer bosatta i Norge och på Åland.

Tax free in Sweden

If you reside outside the European Union (EU), you are entitled to a tax refund on your purchases. In Sweden, as in most European countries, Value Added Tax is included in the sales price on the tag.

Swedish citizens who live and work outside the EU (at least one year) with valid permits for work and residence are also entitled to a tax refund in Sweden.

Tax Free Shopping by Global Blue is a simple system that puts cash in your hand when you leave the EU. You get refunds of up to 19% on your purchases (www.global-blue.com). The minimum purchase is SEK 200.

Tax free shopping is not possible for residents in Norway or on Åland.