Ringstorlekar

Så mäter du din ringstorlek

Om du har en gammal ring som passar är det enklaste sättet att ta reda på din ringstorlek att mäta den. Om du inte har en gammal ring finns det andra sätt.

I Sverige mäter man oftast ringstorleken som inre diameter. En diameter på till exempel 17 millimeter motsvarar storlek 17 osv. I många andra länder mäter man istället ringens inre omkrets.

Tre sätt att mäta ringens diameter

Metod 1

Mät ringens inre diameter med en linjal eller ett skjutmått

Metod 2

Mät ringen inre diameter med hjälp av ett pappersark

1. Ta ett styvt pappersark
2. Rita en kil på pappret
3. Klipp ut kilen
4. Trä på en ring som passar
5. Dra ett streck på pappret där ringen tar stopp

Mät papprets bredd i millimeter längs med strecket. Var noggrann eftersom ½ millimeter motsvarar ½ storlek.

Metod 3

Kom till vårt systerbolag Kaplans butik så hjälper vi dig.

Tre sätt att mäta ringens omkrets

I andra länder utgår man från omkretsen när man mäter ringstorlek. En omkrets på till exempel 56 millimeter motsvarar storlek 56 osv. Nedan är tips på olika metoder för att ta reda på omkretsen.

Metod 1

Mät omkrets med måttband

Metod 2

Mät ringens diameter med ett linjal eller ett skjutmått och multiplicera med pi. Diametern * Pi = Omkretsen. Pi motsvarar ungefär 3,14.

Metod 3

Ta en bit tråd och bind runt ditt finger. Mät därefter längden på tråden så har du omkretsen. Det är viktigt att tråden inte sitter åt för hårt.

Om du är osäker kan du mäta på flera sätt och jämföra resultaten.

Mät fingrets storlek när dina fingrar inte är kalla, eftersom storleken på fingrar kan variera med temperaturen.

Om du behöver ändra ringstorlek på en ring kan du göra det genom vårt systerföretag Kaplans Guldsmedsverkstad.

Tabell ringstorlek diameter och omkrets (alla siffror i millimeter)

Diameter  Omkrets         Diameter  Omkrets  
11,5 36,13 18 56,55
12 37,70 18,5 58,12
12,5 39,27 19 59,69
13 40,84 19,5 61,26
13,5 42,41 20 62,83
14 43,98 20,5 64,40
14,5 45,55 21 65,97
15 47,12 21,5 67,54
15,5 48,69 22 69,12
16 50,27 22,5 70,69
16,5 51,84 23 72,26
17 53,41 23,5 73,83
17,5 54,98 24 75,40