Inga konflikt- eller blodsdiamanter

Vi säljer endast konfliktfria diamanter som följer the Kimberley Process Protocol

Logo kimberley process

Policy mot konfliktdiamanter

På Diamantia ser vi mycket till den rådande konflikten gällande konfliktdiamanter, som även kallas blodsdiamanter Därför vidtar vi alla åtgärder vi kan för att säkerställa att dessa diamanter inte säljs av oss. Våra leverantörer agerar alltid i överensstämmelse med The Kimberly Certification Scheme (KPCS). Diamanter som säljs via Diamantia har hanterats i enlighet med EU:s regelverk 2368/2002 samt FN:s resolutioner om handel med diamanter.

Vad är konfliktdiamanter och Kimberleyprocessen?

Kimberleyprocessen (KP) är ett gemensamt initiativ där regeringar, diamantindustrin och det icke statliga organisationer arbetar för att hejda flödet av konfliktdiamanter. Konfliktdiamanter är oslipade diamanter som används av rebellrörelser för att finansiera krig mot legitima regeringar. Handeln med dessa otillåtna stenarna har underblåst förödande konflikter under decennier i länder som Angola, Elfenbenskusten, Demokratiska republiken Kongo och Sierra Leone.

Kimberleyprocessens certifieringssystem (KPCS) ställer stora krav på sina medlemmar för att kunna certifiera sändningar av rådiamanter som "konfliktfria". I december 2009 hade KP 49 medlemmar, som representerar 75 länder, där EU och dess medlemsstater räknar som en enskild deltagare.

Klicka här för att läsa mer om Kimberleyprocessen.