Slipning

Slipkvaliteten avgör hur väl diamanten kan reflektera ljuset och därmed hur gnistrande den upplevs. Många anser att slipningen är en diamants viktigaste egenskap. Slipkvaliteten påverkar i mycket stor utsträckning diamantens skönhet. Diamantens slipning är detsamma som dess symmetri och proportioner. För att diamantens unika egenskaper ska komma till sin rätt måste den slipas efter bestämda proportioner.

Ofta förväxlas slipning med slipformer. Diamanter slipas i flera olika former beroende på den oslipade råstenens ursprungsform, t.ex. briljant-, prinsess- och hjärtform. Oberoende av vilken slipform diamanten har, så är slipkvaliteten viktig. En välslipad sten har bättre förmåga att reflektera ljuset än en sämre slipad sten.

Diamantens proportioner är beräknade i vinklar och procent. Viktiga faktorer är överdelens höjd, underdelens djup, rondistens tjocklek samt fasetternas vinklar och symmetri. Diamantens fasetter är placerade i exakt förhållande till varandra enligt matematiska formler. Syftet är att maximera det reflekterande ljuset genom diamanten, vilket ökar skönhetsupplevelsen. Slipkvaliteten är inte bara viktig för stenens utseende, utan påverkar också stenens pris i hög grad. Det är i allmänhet inte känt att skillnaden i slipkvalitet mellan olika stenar påverkar priset relativt mycket. Trots att det kan vara svårt för en lekman att skilja olika stenar åt så kan man ändå säga generellt att en högre slipkvalitet ger ett bättre slutresultat då stenen infattas. Slipkvaliteter delas in enligt följande:

  • Ideal
  • Excellent
  • Very Good
  • Good
  • Fair
  • Poor

Slipkvalitet anges oftast bara för stenar som är 0,5 ct och större. En välslipad diamant är nyckeln till en vacker gnistrande diamant. Skönhet är trots allt subjektivt. En person föredrar kanske en diamant med exempelvis ett större bord och någon annan tycker kanske tvärtom. Ideal, excellent och very good är alla inom kategorin välslipade diamanter. Skillnaden är ofta så liten att den inte uppfattas med blotta ögat. "Very good" anses av många som den klass där man får den bästa balans mellan skönhet och pris.