Klarhet

Nästan alla diamanter har små brister. Diamanter med få eller inga brister får högst gradering. Diamantens renhet är ett mått på antalet och storleken på de små brister som förekommer. Många av dessa brister är mikroskopiskt små, och påverkar inte en diamant skönhet på ett påtagligt sätt.

Klarheten eller renheten i diamanten bedöms med lupp i 10 gångers förstoring. De flesta diamanter har inneslutningar i varierande storlek. Inneslutningar är naturliga och har tillkommit under stenens bildande för miljontals år sedan. De vanligaste orsakerna till inneslutningar i diamanter är kväveatomer och järn som har trängt in i stenen och orsakat bruna eller svarta små fläckar. En diamant som är helt fri från inneslutningar är mest sällsynt. Den graderas högst på klarhetsskalan och värderas därmed mest. De flesta inneslutningar är inte synliga utan förstoring. Vilket innebär att en sten inte nödvändigtvis är vackrare för att den har mindre inneslutningar, utan bara mer ovanlig. Klarheten graderas genom att använda en metod där man bestämmer inneslutningens art, storlek, läge, färg, kontrast samt synlighet i stenen. Dessa faktorer utvärderas och ger stenens klarhetsgrad.

Klarheten klassificeras enligt skalan i tabellen.

Orenheten eller bristerna i en diamant är exempelvis inneslutningar, sprickor och blåsor vilka kan minska värdet högst betydligt.

Klarhetsgrader
  Beskrivning Eng
FL Fri från inneslutningar och ytfel flawless
IF Fri från inneslutningar Internally flawless
V VS 1
V VS 2
Mycket, mycket små inneslutningar Very, very small inclusions
VS 1
VS 2
Mycket små inneslutningar Very small inclusions
SI 1
SI 2
Små inneslutningar Small inclusions
P 1
P 2
P 3
Tydliga inneslutningar Pique