Färg - Ju mindre färg desto bättre diamant

Färggraderingen på en diamant avser faktiskt avsaknaden av färg. Med andra ord, diamanter som innehåller lite eller ingen färg, får högre kvalitetsgradering än de med synlig färg.

När man talar om färgen i en diamant är det vanligtvis på en skala från färglös till gul men den kan också skifta mot brunt eller grått. En färglös diamant är mest sällsynt.

Den vanligaste skalan för att gradera färgen spänner från D till Z, där D är den bästa graderingen.

Den undre gränsen för vad man kallar för färglösa diamanter går vid Wesselton med beteckningen H. Wesselton är traditionell term för en vit diamant. Top Wesselton är sällsynta vita diamanter. Det finns även diamanter i gul, röd, blå, grön och champagnefärg. Färgerna kommer av att små mängder grundämne ingår i diamanten.

Färgen i diamanten bestäms av vilken mängd spårämnen, t.ex. kväve, den innehåller. Mängderna vi talar om är ytterst små och mäts i ppm (parts per million).

Gemological Institute of Americas (GIA) färggraderingsskala, samt traditionella benämningar:

D
E
River R Mycket sällsynt vit
F
G
Top Wesselton TW Sällsynt vit
H Wesselton W Vit
I Top Crystal TCr Mycket lätt tonad vit
J Crystal Cr Lätt tonad vit
K - L Top Cape TCa Tonad vit
M - N Cape Ca Lätt gulaktig
O - R Light Yellow LY Lätt gult
S - Z Yellow Y Gult


Fancy colour – färgade diamanter

Det finns även diamanter som har andra naturliga färgtoner än i vitskalan såsom rosa, blå, gröna och röda diamanter. Dessa diamanter som kallas ”fancy” är ytterst sällsynta och oftast mycket dyra.

Endast en av 10.000 diamanter har naturlig färg och kan kallas då för ”fancy colour diamanter". Av detta skäl köps fina färgade diamanter nästan uteslutande på grund av sin färg och intensitet. Övriga kriterier blir då inte lika viktiga.