Flandersslipad diamant, 0,51 carat

Den här diamanten på 0,51 carat graderas med färg E och klarhet VS1.

Diamanterna levereras med certifikat från HRD.

Leveranstid: 3 arbetsdagar.

Pris inkl. moms

19 125 SEK


Detaljer

Art: 9190
Form: Flanders
Carat: 0,51
Pris inkl. moms: 19 125 SEK
Pris per carat: 37 500 SEK (Jämförelsepris)
Färg: E
Klarhet: VS1
Slipning:
Polish: VG
Symmetri: VG
Certifikat: HRD 11004115003
Mått: 5,33 x 5,28 x 3,19 mm
Djup%: 60,40%
Bord%: 53,00%
Rondist: MED 4,5(Pol)
Kulett: None
Fluorescens: None
L/B-förhållande: 1,00

Certifikat


Den här diamanten levereras med en graderingsrapport från HRD

Visa rapport

Under mer än 30 år har HRD, Antwerpen varit en respekterad och aktad institution i diamantbranschen. HRD driver ett välrenommerat laboratorium med fokus på diamangradering och forskning. Man besitter en gedigen expertkunskap med stor samlad erfarenhet.

En graderingsrapport dokumenterar en diamants specifika karaktäristika, samt fastställer dess äkthet. Diamanten undersöks av en utbildad expert med specialutrustning. Stenen bedöms av experten enligt strikta regler för diamantgradering, varefter ett certifikat utfärdas med en samlad rapport om den enskilda diamanten. Det finns ett antal institut i världen som utfärdar egna certifikat. Diamantia har beslutat att sälja diamanter endast från de mest ansedda instituten i världen, GIA (Gemological Institute of America), HRD(HRD Antwerp Institute of Gemology)och IGI (International Gemological Institute). Ett diamancertifikat från något av dessa institut, ger dig som kund en trygghet med vetskapen om att din diamant har blivit analyserad av en internationell, oberoende expert. Det är dock viktigt att veta att ett certifikat inte är samma sak som en värdering. En värdering är i första hand ett ekonomiskt instrument, som uttalar sig om diamantens värde på marknaden, den är inte en graderingsrapport. Ett certifikat är på samma sätt enbart en bedömning av diamantens karaktäristika och säger inget om det monetära värdet. Diamantgradering är ingen exakt vetenskap. Det är en analys och bedömning av ett naturmaterial. Det innebär att två experter kan skilja sig något i sin bedömning av samma diamant. Detta är vanligt förekommande och helt acceptabelt.

Den här stenen passar dessvärre inte i den fattning du valt.