Briljantslipad diamant, 0,30 carat

Den här diamanten på 0,30 carat graderas med färg L och klarhet IF.

Diamanterna levereras med certifikat från GIA.

Leveranstid: 14 arbetsdagar.

Pris inkl. moms

6 625 SEK


Detaljer

Art: 6680309
Form: Briljant
Carat: 0,30
Pris inkl. moms: 6 625 SEK
Pris per carat: 21 875 SEK (Jämförelsepris)
Färg: L
Klarhet: IF
Slipning: EX
Polish: EX
Symmetri: EX
Certifikat: GIA 5296730523
Mått: 4,29 x 4,32 x 2,65 mm
Djup%: 61,60%
Bord%: 60,00%
Rondist: Faceted Medium - Slightly Thick
Kulett: None
Fluorescens: None
L/B-förhållande:

Certifikat


Den här diamanten levereras med en graderingsrapport från GIA

Visa rapport

Gemological Institute of America (GIA) grundades 1931 och är således den äldsta av de stora graderingsintituten. Man har alltid legat i frontlinjen när det gäller forskning och undervisning. GIA arbetar enträget för att värna om branschens förtroende gentemot allmänheten genom att upprätthålla en stark integritet och objektivitet i sitt arbete.

En graderingsrapport dokumenterar en diamants specifika karaktäristika, samt fastställer dess äkthet. Diamanten undersöks av en utbildad expert med specialutrustning. Stenen bedöms av experten enligt strikta regler för diamantgradering, varefter ett certifikat utfärdas med en samlad rapport om den enskilda diamanten. Det finns ett antal institut i världen som utfärdar egna certifikat. Diamantia har beslutat att sälja diamanter endast från de mest ansedda instituten i världen, GIA (Gemological Institute of America), HRD(HRD Antwerp Institute of Gemology)och IGI (International Gemological Institute). Ett diamancertifikat från något av dessa institut, ger dig som kund en trygghet med vetskapen om att din diamant har blivit analyserad av en internationell, oberoende expert. Det är dock viktigt att veta att ett certifikat inte är samma sak som en värdering. En värdering är i första hand ett ekonomiskt instrument, som uttalar sig om diamantens värde på marknaden, den är inte en graderingsrapport. Ett certifikat är på samma sätt enbart en bedömning av diamantens karaktäristika och säger inget om det monetära värdet. Diamantgradering är ingen exakt vetenskap. Det är en analys och bedömning av ett naturmaterial. Det innebär att två experter kan skilja sig något i sin bedömning av samma diamant. Detta är vanligt förekommande och helt acceptabelt.

Den här stenen passar dessvärre inte i den fattning du valt.